Kursy Śpiewu Gregoriańskiego

XVII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2024

Drodzy członkowie AISCGre! Sympatycy śpiewu gregoriańskiego!

Serdecznie zapraszamy do Poznania na XVII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego! Tradycyjnie zajęcia poprowadzą absolwenci zagranicznych uczelni:

o. Karol Cetwiński OSB – poziom I: sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne,
o. Radosław Tomczak OFM Conv. – poziom II: sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne,
Susi Ferfoglia – poziom III: sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska, kompozycje melizmatyczne,
o. Dominik Jurczak OP – poziom IV: wykład monograficzny Teksty, formularze i formy liturgiczne.
Raimundo Pereira Martinez – gregoriańska technika wokalna,
ks. Mariusz Białkowski – próby śpiewu.

RAMOWY PLAN KURSU:

ZASADY UCZESTNICTWA
Zakwaterowanie – budynek Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, ul. Panny Marii 4 (do dyspozycji dwuosobowe pokoje z łazienkami),
Wyżywienie – refektarz Domu,
Wykłady – sale Domu,
Liturgie i inne spotkania – Główna kaplica Domu, sale Domu, kościoły miasta Poznania
Koszty – w zależności od wybranej opcji uczestnictwa ustalono kolory identyfikatorów:

biały – zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wykłady (koszt 1100 zł)
zielony – obiady, kolacje, wykłady (700 zł)
niebieski – tylko wykłady (500 zł)

Organizatorzy nie przewidują oddzielnej opłaty za udział w wybranych wykładach

Kursu rozpoczyna się w poniedziałek 1 lipca godz. 15:00 wykładem inauguracyjnym w Auli Domu Rekolekcyjnego TChr. Zakwaterowanie uczestników jest możliwe od godz. 12:00

REJESTRACJA
Zgłoszenia są przyjmowane wyłączenie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: www.aiscgre.pl (zakładka Rejestracja) do 24 czerwca 2024 r. Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „kurs 2024″.

XVI Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2023

XV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2022

XIV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2021

XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2020

XII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2019

XI Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2018

X Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2017

IX Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2016

VIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2015

VII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2014

VI Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2013

Szósty raz mury Wydziału Teologicznego UAM gościły wykładowców i kursantów. Prócz stałych uczestników i w tym roku pojawiły się osoby goszczące na kursie po raz pierwszy. Niektórzy pierwszy raz zetknęli się z mszą odprawianą w języku łacińskim, inni łaknęli teorii chorału, jeszcze inni nastawiali się na naukę śpiewu; większość jednak zgodziła się, że naprzemienny cykl planu dnia (wykłady i śpiew) jest optymalny. Spora grupa uczestników opowiedziała się też za wprowadzeniem dodatkowych zajęć, głównie z liturgiki. Uznaną wartością kursu są wieczorne koncerty – w tym roku swój program zaprezentowała poznańska schola żeńska Canticum Cordium.

V Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2012

Jak co roku uznaniem obdarzeni zostali wykładowcy, doceniono ich wiedzę, umiejętności, kontaktowość i zdolności pedagogiczne (mimo bariery językowej w przypadku wykładowców z zagranicy). Uczestnicy zwracali uwagę na praktykę wykonawczą chorału, konieczność pracy w grupach, także na potrzebę położenia większego akcentu na sam śpiew. Napięty program wywołał głód dłuższych przerw – cóż, służba nie drużba… Miła atmosfera, nierzadko kilkuletnie znajomości, wspólnota zainteresowań – prócz podręcznika chorału na kanwie poznańskich zjazdów można by złożyć niejeden zeszyty humoru… Być może i taki kiedyś powstanie

IV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2011

Z powodu mniejszej niż wcześniej przewidziano liczby wykładowców konieczne z pedagogicznego względu było ograniczenie grup zaawansowania uczestników. Mimo to uczestnicy porodzili sobie w zadaniach. Mniejsza liczba osób wpłynęła także w pewien sposób korzystnie na ćwiczenia oddechowe połączone z warsztatami emisji głosu prowadzone przez p. Raimunda Pereirę – każdy miał możliwość usłyszenia siebie i skonfrontowania własnych możliwości w tym zakresie. Dużą wagę kursanci przywiązywali do liturgii – jej właściwego przeżywania i oprawy. Zdaniem uczestników kurs był okazją wykorzystania teorii w praktyce.

III Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2010

Wprowadzenie podziałów na grupy zaawansowania sprzyjało bardziej subtelnym dyskusjom, także wysuwaniu kształcących krytycznych uwag. Wiele osób zwracało uwagę na potrzebę odprawienia mszy w rycie przedsoborowym, pojawiły się także argumenty na rzecz takiego czy innego sposobu fonetycznej realizacji łaciny oraz głosy o potrzebie zwrócenia uwagi na duchowy wymiar chorału gregoriańskiego. Prócz koncertu złożonego z uczestników, tegoroczną atrakcją artystyczną kursu był występ wykładowcy śpiewu – p. Raimunda Martineza Pereiry, który wraz z małżonką Dafrosą Cho wystąpił w duecie wokalno-organowym. Wielu uczestników potwierdziło gotowość dalszego uczestnictwa w poznańskim letnim kursie chorałowym.

II Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2009

Dla grupy osób był to czas miłego ponownego spotkania. Właśnie dobra atmosfera panująca na kursie była szczególnie chwalona przez kursantów, a więcej czasu wolnego sprzyjało wzajemnej integracji. Niewątpliwym wyzwaniem było przygotowanie się do koncertu – dwie schole: męska i żeńska zaprezentowały materiał wyuczony podczas prób. Kto okazał się lepszy? – analizować można by długo…

Niezwykle wartościowym akcentem były wykłady światowej sławy gregorianistów: N. Albarosy i J. B. Göschla, goszczących w Poznaniu z okazji włączenia Ośrodka Śpiewu Gregoriańskiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej.

I Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2008

W kursie wzięło udział 71 uczestników – osób świeckich i duchownych. Mimo ustalonego wcześniej programu, dla organizatorów był to czas sondowania preferencji kursantów i ustalania stałych elementów kursu na przyszłe lata. Jednakowy plan dla wszystkich w opinii uczestników bez wykształcenia muzycznego okazał się niejednokrotnie zbyt wysoki, co w przyszłych latach spowoduje wprowadzeniem kilku poziomów uczestnictwa. Bogaty program koncertowy (każdego dnia inny zespół) dawał wytchnienie i był artystyczno-duchowym kąskiem po całodziennej aktywnej osobistej pracy właściwej kursom. Uczestnicy szczególnie chętnie chwalili właśnie ten dwutorowy: artystyczny (estetyczny) i religijny (duchowy) program kursu; bardzo wysoko ocenili też zaoferowane przez organizatorów warunki socjalne tygodniowego spotkania.