Schole Gregoriańskie

HomeSchole Gregoriańskie

Canticum Cordium

Schola gregoriańska Canticum Cordium to grupa dziewcząt rozmiłowanych w śpiewie gregoriańskim, która pragnie swoją działalnością popularyzować ten szczególny gatunek muzyki. Zespół powołał formalnie do istnienia w 2008 roku ks. Mariusz Białkowski, który współtworzą studentki Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz innych uczelni. Schola ma już w swoim dorobku koncerty oraz towarzyszenie śpiewem Mszom świętym. Swoją pracą pragnie uczynić żywymi najstarsze i najpiękniejsze melodie, zanosząc do Boga modlitwę – śpiew serc.

W swym repertuarze schola Canticum Cordium zamieszcza utwory związane z liturgią Kościoła rzymskokatolickiego na przestrzeni dwudziestu wieków jej historii. Niejednokrotnie zatem koncert staje się jedyną okazją do posłuchania tych utworów, które z różnych przyczyn nie weszły do kanonu liturgii po Soborach Trydenckim czy też Drugim Watykańskim. W swojej stylistyce oraz brzmieniu stara się przedkładać najnowsze odkrycia badań semiologicznych, które zapoczątkowane przez o. Eugene’a Cardine’a OSB, dziś kontynuowane są przez takich mistrzów, jak: Nino Albarosa, Alberto Turco, Johannes Göschl.

Kantorki scholi: Paulina Adler, Zofia Kaczmarek, Zuzanna Maciejek, Martyna Magdziarz, Małgorzata Nawrocka, Zuzanna Paprzycka, Małgorzata Rólczak, Kinga Sibilska.

Dyrygent ks. Mariusz Białkowski

Kontakt: tel.: 662 122 357, e-mail: canticumcordium@choral.pl

Clamaverunt Iusti

Zespół Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti powstał w marcu 2007 roku. Śpiewają w nim absolwentki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Celem działalności zespołu jest przede wszystkim wykonywanie i popularyzacja śpiewu gregoriańskiego z zastosowaniem owoców zaawansowanych studiów nad antycznymi rękopisami z IX, X i XI wieku. Proponowana interpretacja zapisów neumatycznych in campo aperto, respektująca kryteria semiologiczne, jest nie tylko historycznie prawdopodobna, ale umotywowana naukowo, gdyż mieści się w nurcie badań zapoczątkowanych przez Dom Eugene’a Cardine’a i jego uczniów. Zespół ma na swoim koncie liczne występy (liturgie i koncerty) w Polsce i za granicą, m. in.: we Włoszech, Francji, Belgii, Słowacji czy Litwie, a do jego ostatnich osiągnięć należy zdobycie we wrześniu 2011 roku dwóch pierwszych miejsc w kategoriach: Canto Gregoriano – Concorso i Canto Monodico Cristiano – Rassegna a Premi na 59. Międzynarodowym Konkursie „Polifonico” w Arezzo we Włoszech. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Zespołu jest Michał Sławecki.

Solistki: Anna Mitura, Magdalena Własnowolska
Schola: Emilia Dudkiewicz, s. Gregoria Dworakowska OSB, Teresa Gręziak, Anna Krzysztofik, Maria Muszyńska, Izabela Piotrowska, Ewelina Podrażka, Łucja Sala-Izdebska, Diana Sobolewska, Małgorzata Sołtyk

Magister chori: Michał Sławecki

Kontakt: tel. 608099470, e-mail: info@clamaveruntiusti.org, www.clamaveruntiusti.org

Cantus Liturgiæ

Schola Gregoriańska Cantus Liturgiæ parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.
Współzałożycielem i dyrygentem Scholi jest Michał Sawicki. Głównym celem działania Scholi jest przywrócenie do użytku liturgicznego i świadomości wiernych śpiewu gregoriańskiego, który Kościół uznaje „za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien zajmować on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu.” (Konstytucja o Liturgii Świętej, art. 116). Schola ma także wykonywać repertuar pokrewny, np. śpiewy chorałowe do tekstów polskich.
Schola śpiewa w parafii podczas Mszy św. w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18:30. Występuje także gościnnie w innych kościołach z pełną Mszą łacińską w obu formach rytu rzymskiego i często współpracuje z kolejną scholą gregoriańską, prowadzoną przez Michała Sawickiego w Zielonce k. Warszawy.
W swojej pracy Schola korzysta z najnowszych dostępnych wydań krytycznych, a w interpretacji śpiewu gregoriańskiego kieruje się regułami wypracowanymi przez semiologię gregoriańską.

Zapraszamy chętnych (kobiety i mężczyzn) do śpiewania w scholi.

Kontakt: tel.: 780 520 282, e-mail: michelesaw@o2.pl

http://parafiazbawiciela.org/wspolnoty/cantus/

Flores Rosarum

Zespół wokalny Flores Rosarum (płatki róż) założyła w 2007 roku Susi Ferfoglia wraz z grupą śpiewaczek zafascynowanych muzyką św. Hildegardy z Bingen. To właśnie dzieła św. Hildegardy stały się od samego początku jednym z uprzywilejowanych repertuarów zespołu, co znalazło swój wyraz także w jego nazwie, nawiązującej do jednego z jej responsoriów. Interpretacja i propagowanie muzyki tej niezwykłej Świętej z nad Renu stała się elementem charakterystycznym, dzięki któremu zespół stał się rozpoznawalny w całej Polsce. Flores Rosarum wykonał scenicznie jedno z najciekawszych dzieł św. Hildegardy, moralitet Ordo Virtutum. Projekt ten zrealizował w roku 2013 wraz z szwajcarskim zespołem Peregrina. Zespół sięga również po repertuar znajdujący się w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych przechowanych w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w archiwach ss. benedyktynek ze Staniątek i ss. klarysek z Krakowa oraz Starego Sącza.
Oprócz intensywnej działalności koncertowej zespół angażuje się w inicjatywy propagujące wykonawstwo śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej także w ramach liturgii.

Skład zespołu: Susi Ferfoglia, Adrianna Bujak-Cyran, Maria Klich, Liliana Pociecha, Anita Pyrek-Nąckiewicz, Katarzyna Śmiałkowska, Katarzyna Wiwer.

Kierownictwo artystyczne: Susi Ferfoglia

Kontakt: tel.: 504 615 391, e-mail: susi.ferfoglia@wp.pl

http://floresrosarum.pl

Przejdź do treści