I Narodowy Kongres, Poznań 2018

Zaproszenie

Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej
(KL 116)

W 1968 roku ojciec Eugène Cardine OSB opublikował przełomowe dzieło Semiologia gregoriańska, które zapoczątkowało nowe spojrzenie na śpiew gregoriański w zakresie jego rozumienia oraz wykonawstwa. Pięćdziesiąt lat po publikacji „gregoriańskiej biblii” zapraszamy Miłośników śpiewu gregoriańskiego (wykładowców, studentów, członków AISCGre-pl oraz wszystkich zainteresowanych) na I Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-9 maja 2018 roku w budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego oraz kościołach miasta Poznania.
Kongres pod hasłem „Śpiew gregoriański – słowo śpiewane. W 50. rocznicę Semiologii gregoriańskiej” ma umożliwić przyjrzenie się kondycji polskiej gregorianistyki, przypominając zarazem, że fundamentem jest słowo, które (otrzymawszy muzyczną szatę brzmieniową) musi zachować swoją tożsamość. Dzięki temu śpiew gregoriański w rzeczywistości jest śpiewem tekstu, który pochodzi z ksiąg natchnionych.
W złotym jubileuszu święta semiologii gregoriańskiej pragniemy pamiętać o: 1050. rocznicy powstania w Poznaniu pierwszego biskupstwa w Polsce, 60 latach od Kongresu Muzyki Gregoriańskiej w Częstochowie, 30. rocznicy odejścia do Pana ojca Cardine’a oraz 10 latach działalności AISCGre-pl!
Trzy bloki wykładowe: merytoryczny, historyczny oraz sprawozdawczy wypełnią zaproszeni gości, natomiast do liturgii Nieszporów oraz Mszy św. przygotuje próba śpiewu. Będziemy mogli wysłuchać koncertu oraz zobaczyć zabytki śpiewu gregoriańskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
ks. dr Mariusz Białkowski
kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej AM
prezes AISCGre-pl
pobierz ulotkę

Program

WTOREK 8.05.2018 

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, sala Prezydencka
g. 10.00 Otwarcie Kongresu – dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM, Rektor
10.15 s. dr hab. Susi Ferfoglia (UPJPII) – Słowo podstawowym narzędziem gregoriańskiej techniki kompozytorskiej w adaptacji wzorców modalnych do nowych tekstów
11.00 dr hab. Michał Sławecki (UMFC) – Artykulacja rytmiczna przebiegów sylabicznych
11.45 ks. dr Mariusz Białkowski (AM Poznań) – Polifunkcjonalna sanktgalleńska mediocriter
12.30 przerwa kawowa
13.00 ks. dr Lucjan Dyka (WSD, DSO Rzeszów) – Terminologia znaków notacyjnych a praktyka śpiewu gregoriańskiego na podstawie łacińskich traktatów muzycznych
14.00 obiad

15.30 o. mgr Radosław Tomczak OFM Conv. (WSD OO. Franciszkanów, Łódź) – Polscy absolwenci Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie semiologicznymi spadkobiercami odkryć Eugène’a Cardine’a 
16.15 muzyczne przygotowanie Liturgii

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych, ul. Wroniecka 9
18.15 Nieszpory pod przewodnictwem bp Damiana Bryla
Koncert

ŚRODA 9.05.2018 

Kościół pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13
g. 8.00 Msza św.

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, sala Prezydencka
10.00 dr hab. Beata Bodzioch (KUL) – Polska powojenna choralistyka na tle badań i osiągnięć semiologicznych 
10.45 mgr Alicja Sobańska (AISCGre-pl) – Działalność sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego w latach 2007-2017 
11.30 przerwa kawowa
12.00 ks. dr Michał Sołomieniuk (AA Gniezno) – Missale plenarium rkps 149 z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie najstarszym zabytkiem notacji sanktgalleńskiej w Polsce
12.30 ks. mgr Roman Dworacki (AA Poznań) – Fragmenty notacji adiastematycznej w rękopisie nr 36 Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
13.00 obiad

14.00 wyjazd do Archiwum