II Narodowy Kongres, Poznań 2023

Zaproszenie

Drodzy Miłośnicy śpiewu gregoriańskiego!

Pięć lat temu, w 2018 r., rozpoczęliśmy tradycję narodowych kongresów śpiewu gregoriańskiego, których celem jest skoncentrowanie uwagi na stanie polskiej choralistyki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych śpiewem gregoriańskim na II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 10-11 maja 2023 roku.
Kongres pod hasłem „Notacja adiastematyczna syntezą związku słowa i melodii” będzie starał się wykazać ważkość ciągle odkrywanej notacji – pierwszego świadka śpiewanego słowa.
Wykłady zaproszonych gości przybliżą aspekty melodyczno-słowno-liturgiczno-teologiczne. Próba śpiewu przygotuje do liturgii Mszy św.; został zaplanowany koncert śpiewu gregoriańskiego oraz wizyta studyjna w Archiwum.

Podczas kongresu przewidziany jest blok na wykłady otwarte. Zgłoszenia referatów proszę kierować do 3 maja na adres mailowy: kongresgre@amuz.edu.pl. Akceptacja wystąpienia warunkowana będzie ilością nadesłanych prac, czasem do dyspozycji i związkiem z tematyką kongresu.

UCZESTNICTWO W KONGRESIE JEST WOLNE OD OPŁAT

WSTĘP WOLNY

Wszystkie pytania można kierować na adres mailowy kongresgre@amuz.edu.pl

Program

ŚRODA 10.05.2023 

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, sala Prezydencka

g. 10.00 Otwarcie Kongresu – prof. dr hab. Sławomir Kamiński Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych

10.10 prof. UPJPII dr hab. Susi Ferfoglia (UPJPII) – Emocje w liturgii. Sanktgalleńska tristropha jako emocjonalny wyraz egzegezy Słowa Bożego

10.55 ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski (AM Poznań) – Adiastematyczne znaki notacji w funkcji frazowania w śpiewie gregoriańskim

11.40 o. mgr Karol Cetwiński OSB (PIMS, Rzym) – Związek słowa i melodii w proprium missæ uroczystości Objawienia Pańskiego

12.25 przerwa kawowa

12.55 o. mgr Radosław Tomczak OFM Conv. (WSD OO. Franciszkanów, Łódź) – Funkcja neum artykułowych w przekazie treści śpiewanego tekstu

13.30 Dyskusja
Moderator – ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski

14.00 obiad

Moderator – dr hab. Marianna Majchrzak
15.30 Wykład otwarty

Beata Baublinskienė (Wilno) – Notacja introitu Gaudeamus … Mariae… Assumptione… z rękopisu WBANL F22: 103

16.00 muzyczne przygotowanie Liturgii – prof. UPJPII dr hab. Susi Ferfoglia

kościół pw. św. Marcina, ul. Św. Marcin 13

18.00 Msza św.
Koncert – Iubilate Deo in voce exsultationis
Schola Cantorum, Ks. Mariusz Białkowski – dyrygent

 

CZWARTEK 11.05.2023 

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. Księdza Ignacego Posadzego 2

10.00 prof. dr hab. Janka Bednáriková – Najcenniejsze średniowieczne świadectwa muzyczne na terenie dzisiejszej Słowacji

11.00 ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski, Prezentacja rękopisu nr 36

13.00 obiad
Zakończenie Kongresu